top of page

תיאור התהליך: באמצעות שיח מכבד בסביבה בטוחה ובאווירה מאוזנת תתרחש העלאת נושאים למודעות תוך שימוש בשפת הגוף ותנועה. במוקד תהיה העמקת יכולת הבנה של האחר דרך חוויות ותחושות גופניות בנוסף לשיח ורבלי. דרך קידום יכולת האמפתיה תתאפשר בניית חוויה משותפת זוגית וחיובית ותפתח אפשרות ליציאה ממעגלי התסכול, המאבקים והקונפליקטים.

תהליך פרטני לילדים. התהליך נבנה לפי והצרכים של הילד מתוך המפגש עם ההורים. בשיתוף אתם מתגבש סוג של חוזה בין מטפל להוריו של מטופל המגדיר את תחומי ההתערבות וגם משך ותדירות של התהליך. מטרה שלי היא ליצור ברית טיפולית עם הילד, אבל החוזה והמטרות נקבעים עם ההורים.

  • קשיים רגשיים וחברתיים במסגרות או בבית

  • ליווי ותמיכה בתקופות שינויים ומעברים (מעבר דירה, גירושין, מעבר בין מסגרות חינוך וכו')

תהליך פרטני או זוגי להורים. בדרך כלל מתלווה לתהליך עם הילד, אבל יכול להתקיים גם בנפרד. יש מצבים בהם יומלץ על תהליך דיאדי של הורה וילד ביחד, על מנת לשפר את הקשר ביניהם.

  • החזרה/בניה של סמכות או מנהיגות הורית.

  • שיפור הקשר בין הורה לילד

  • עיבוד תכנים רגשיים הנוגעים בנושאי הורות

תהליך קבוצתי למבוגרים או לילדים, או תהליך משותף הורים וילדים. מפעם לפעם אני מפרסם הודעות על פתיחת קבוצות. לגבי כל קבוצה מוגדרים מראש מטרות ומסגרת הפעילות (סטינג). השתתפות בקבוצה שונה מטיפול פרטני. אם אתם שוקלים להצטרף לאחת הקבוצות שאני פותח, אני ממליץ ליצור אתי קשר באופן אישי ובמפגש הכרות לבדוק אם אכן הקבוצה מתאימה לכם.

פרסומים אחרונים
bottom of page