top of page

עבודה יעילה וממוקדת עם תהליכי עיבוד זכרונות טראומטיים, עם טריגרים בהווה ועם דרכי תגובה רצויים בעתיד. יצירת תהליכי שינוי חיובי בחוויית איכות החיים, שחרור מגורמי לחץ ובניית מאגר מגוון של תגובות מובילות התפתחות וקידום הבריאות הנפשית. שימוש בכלים נתמכים מחקרית של טיפול ממוקד וקצר מועד - EMDR.

תהליך פרטני לילדים. התהליך נבנה לפי והצרכים של הילד מתוך המפגש עם ההורים. בשיתוף אתם מתגבש סוג של חוזה בין מטפל להוריו של מטופל המגדיר את תחומי ההתערבות וגם משך ותדירות של התהליך. מטרה שלי היא ליצור ברית טיפולית עם הילד, אבל החוזה והמטרות נקבעים עם ההורים.

  • קשיים רגשיים וחברתיים במסגרות או בבית

  • ליווי ותמיכה בתקופות שינויים ומעברים (מעבר דירה, גירושין, מעבר בין מסגרות חינוך וכו')

תהליך פרטני או זוגי להורים. בדרך כלל מתלווה לתהליך עם הילד, אבל יכול להתקיים גם בנפרד. יש מצבים בהם יומלץ על תהליך דיאדי של הורה וילד ביחד, על מנת לשפר את הקשר ביניהם.

  • החזרה/בניה של סמכות או מנהיגות הורית.

  • שיפור הקשר בין הורה לילד

  • עיבוד תכנים רגשיים הנוגעים בנושאי הורות

תהליך קבוצתי למבוגרים או לילדים, או תהליך משותף הורים וילדים. מפעם לפעם אני מפרסם הודעות על פתיחת קבוצות. לגבי כל קבוצה מוגדרים מראש מטרות ומסגרת הפעילות (סטינג). השתתפות בקבוצה שונה מטיפול פרטני. אם אתם שוקלים להצטרף לאחת הקבוצות שאני פותח, אני ממליץ ליצור אתי קשר באופן אישי ובמפגש הכרות לבדוק אם אכן הקבוצה מתאימה לכם.

פרסומים אחרונים
bottom of page