top of page

ייחודיות - אחדותבמחשבה מתוך המפגשים הטיפוליים אני מגיע למסכנה שכנראה אפשר לבנות תיאוריה שתעמוד בצד יחסית לתיאוריות פסיכואנליטיות שמדברות על ליבידו-מורבידו, שקיימים שני הצרכים הבסיסיים של האדם. הצורך לאחדות והצורך לייחודיות. ושניהם נמצאים בתלות הפוכה. או אפילו ניתן למקם אותם על הציר של רצף. בקצה אחד רצון להיות שלם ועצמאי – ייחודיות, ובקצה השני רצון להשתייך ולהרגיש קשר עם האחר – אחדות. על בסיס זה ניתן לבנות רעיון שקיים סוג של ויתור או מחיר. אנו כבני אדם משלמים על התעצמות של תחושת העצמי המסוגל, על הרגשת המימוש העצמי, שלמות עם התכונות ואופי שלי כפי שאני בזה שיש לנו פחות קשרים משמעותיים ולעתים זה יוביל אותנו לבדידות. או להפך, תחושת "ביחד", השתייכות לקבוצה, הזדהות עם העם/אומה/חבר/בן זוג יכולה להוביל להרגשה של חוסר סיפוק, בגידה בעצמי.אפשר להיזכר שבסוגיות מתחום זה דנו בזמנו פרופ. ישעיהו ליבוביץ' או פרופ. הרי טריאנדיס מארה''ב, אבל אינני רוצה כרגע לעסוק בציטוטים. ליבוביץ' דיבר בין השאר על זה שיש לברך ולטפח את קיומם ואיזונם של שתי הקצוות וטריאנדיס עסק בהשפעה של עמדות אישיות של אינדיווידואליסטים וקולקטיביסטים על התנהגותם, על עמדות והיסקים שלהם במצבים שונים.

המשחק בין שתי הקצוות הוא אישי וכל אחד בסופו של דבר משתדל להגיע לאיזון. יתכן ובמהלך שלבי חיים שונים, גדילה והתבגרות – נקודת האיזון האישית הזו תשתנה אצל אותו אדם. יתכן גם שניתן יהיה לראות מגמות משותפות של שינויים כאלה במהלך חיים אצל רוב בני אדם. אבל היא תהיה גם בנוסף להיסטוריה אישית תלוית תרבות, קונטקסט חברתי ומשפחתי, היסטוריה של אותו אדם.

לא פלא שלדור האנשים שעבו זוועות השואה והמלחמות הטוטאליות של חצי הראשון של המאה ה-20 הצורך האחדות גבר במידה רבה על הצורך בייחודיות ממניעים הישרדותיים ורגשיים. ואז ראינו בהיסטוריה של מדינתנו תנועות לחדות העם, בניית המשק המשותף, קיבוצים והובלה של הקו הסוציאליסטי בפוליטיקה ובחברה. אבל עברו שנים והקונטקסט הסביבתי של הדורות שהגיעו אחרי השתנה והיום אנחנו צופים בתנועת "המטוטלת" לכיוון האינדיווידואליזם, עליה על סדר היום של נושאי חופש הפרט, זכויות אישיות לצד מימוש העצמי, שאיפה להצלחה ברמה האישית, נהנתנות. עדיין הציר בין שתי הקצוות קיים ותכונות של הקצה השני מוצאות את ביטוייהן גם בתוך החברה שמרוכזת ברווחת הפרט. כך, לדוגמה קורה בתרבות ההמונית, אופנה, צרכנות – לעתים נראה שם באזורים האלה אחדות משחקת תפקיד הרבה יותר חשוב על חשבון הייחודיות.

כאן יתכן והגיע זמן לשאול שאלות לגבי השפעתן של הטכנולוגיות, הופעת הרשת העולמית שיוצרת קשרים מסוג אחר בין בני אדם, קבוצות, תרבויות וחברות. אדם שמפעיל חשבון ברשת החברתית, מה מניע אותו? שאיפה לייחודיות או לאחדות? גם וגם? האם באמת הצורכים האלה מקבלים סיפוק אצל אותו אדם, מה קורה עם מערכת המניעים שלו? איך זה משפיע על עולמו הרגשי, קשריו עם הסביבה, תפקוד כללי ומקצועי...

Recent Posts
bottom of page