טיפול בהורות

סגנון ההורות שלנו מוכתב ומעוצב ע''י חווית ההורות שעברנו בעצמנו בתור ילדים במשפחת המקור שלנו. נכון שיכול להיות שבמהלך החיים בהשפעת הניסיון שעברנו בתור אנשים בוגרים אנחנו רוכשים תובנות אחרות ובונים עמדות שונות כלפי ההורות. לעתים הורים רוצים לספק לילדיהם חווית הורות שונה מזו שהייתה להם עצמם. אבל למרות הרצון הרב להיות הורים אחרים לעתים אין ביכולתם ליצור את השינוי באמת מפני שהמודלים הראשוניים עדיין עלולים לגבור על הרצון ולהשפיע באופן בלתי נשלט על ההורות.

מאטיס - צ'י קונג

לקיחת אחראיות הורית זו היא שלב ראשון בהובלת תהליכים בתרפיה של הורה-ילד.
טיפול בילד בנפרד מהורה נפוץ ומקובל היום במסגרות שונות. הדעה הרווחת היא שבהעדר פניות הורה לטיפול, מקובל לנסות ולעזור רק לילד.
במשפחה המתפקדת ופוגשת קשיים נקודתיים אצל הילד מבחינת הזמן ומבחינת אזורי חיים ספציפיים (בי''ס, קושי חברתי, חרדות, התנהגות בבית וכדומה) טיפול בהורות בלבד יהיה יעיל יותר מטיפול בילד בלבד ויכול להיות יעיל אף יותר מטיפול משולב בהורה ובילד.
במקרה בו המזהה ומתריע על הקושי הוא ההורה והוא זה שמגיע עם הזמנה לעזרה ביצירת שינוי בחייו של הילד למטפל - במקרה הזה דרך עבודה ישירה על הורות עם המטפל ההורה יכול לבנות התנהלות מחודשת ויעילה ולהפוך לדמות מרכזית בהובלת שינויים בחייו של הילד. ובכך יממש פוטנציאל חשוב ביותר שטמון בעצם היותו דמות ראשונית עבורו. טיפול בהורות הוא בעצם תמיכה ועזרה של המטפל להורה לתפוס את תפקידו הטבעי.