top of page

דוגמא לפרויקט קבוצת הורים-ילדים

רקע כללי. קיימת משמעות מכרעת לקשר הורה-ילד בתהליך הגדילה וההתפתחות. אזור הקשרים הבין-דוריים ידוע כבעייתי במיוחד בתקופה מודרנית, בה גודל הפער בתפיסת העולם מדור לדור. טכנולוגיות ואידיאולוגיות שונות לעתים יוצרות מכשולים בקיום הקשר המיטיב בין הורים לילדיהם. אסטרטגיות ישנות במקרים רבים מפסיקות להיות יעילות, תפקידים בחברה ובמשפחה משתנים ועלולים לגרום לבלבול ולניקור בין ילדים להוריהם במשפחה. יחד עם זה נשאר ללא שינוי הצורך הבסיסי של ילד/ילדה בהורה יציב ומשמעותי. הורה שיראה, יבין ויתפעל. צורך נוסף קבוע, בסיסי ולא מעורער הוא הצורך של ילדים במשחק. משחק כדרך להבנת העולם, ככלי לעיבוד רגשות וכדרך ליצירת קשר עם העולם הפנימי ועם העולם החיצוני. על המפגש בין שני הדברים: משחק וקשר בנויה ההצעה שלי לקבוצה קצרת זו.

אודות השיטה. הקבוצה תתבסס על שיטת משחקים הבעתיים. שילוב כלים תנועתיים ודרמטיים. השיטה פותחה בארה''ב ומשמשת תרפיסטים שעובדים עם ילדים ומבוגרים לצורך הורדת מפלס החרדה, הגברת תחושת החופש הפנימי ופיתוח יכולת יצירתית ומשחקית. הרעיון הבסיסי הוא בכך שהמשחק ההבעתי מאפשר גישה בטוחה לתכנים מעוררי חרדה ללא פחד וכאב שבדרך כלל מלווים נושאים אלה. שימוש בדמיון ויצירה מאפשרים חיבור ישיר, פתוח ובלתי פורמלי בין משתתפי הקבוצה.

רציונל הפרויקט. שיטה. הרעיון הפשוט הוא לתת לגיטימציה להורים לשחק באופן ישיר עם ילדיהם, ללמד את חוקי היצירה המשחקית בטוחה ואמינה ולגלות דרכים של שימוש במשחק הבעתי ככלי להעמקת הקשר ולעיבוד הנושאים הרגישים.

משתתפים. הקבוצה מיועדת למשפחות בהם האב מרגיש צורך בחיזוק הקשר עם ילדיו. משתתפים אבות ובנים. בחירה בילד שישתתף בקבוצה עם אבא נעשית מראש ולאורך כל התקופה, אין אפשרות של שינוי או החלפה לאח אחר. אב ובן נקראים דיאדה. סה''כ ישתתפו 5-6 דיאדות.

מטרות הפרויקט. חיבור משותף למשחקיות

  • לאפשר חיבור פתוח וישיר בין הורה לילד, התקרבות דרך משחק

  • ללמוד לשחק, לספק כלים להמשך העמקת הקשר


אודות המטפל. מאטיס אברמוביץ. מנחה קבוצות טיפוליות במסגרות שונות. בעל ניסיון בהנחיה, הדרכה הורית ובטיפול בתנועה. בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני בתרפיה בתנועה.


סטינג. מסגרת המפגשים. מפגשים שבועיים למשך חודשיים. סה''כ 8 מפגשים. משך כל מפגש – שעה אחת. כל דיאדה תקיים מפגשי הכרות תרם תחילת התהליך ומפגשי סיכום לאחר סיומו. במהלך הקבוצה יתקיימו מפגשים עם האבות בלבד לצורך עיבוד ואיסוף תכנים שעלו במהלך המפגשים הדיאדיים.


הציוד הנדרש: סטודיו ומזרונים, אביזרים לטיפול בתנועה (מגוונים ככל האפשר).

עלויות: עבודה של מנחה כולל שעות הנחיה, הכנות, הדרכה ומפגשי ייעוץ ועדכון הורים 5000 ש''ח.


Recent Posts
bottom of page